Алифбои забони тоҷикӣ, алфавит таджикского языка

0

# Савол

Алифбои забони точики кадом аст, ҳарфҳои алифбои забони тоҷикӣ, алфавит таджикского языка

# Ҷавоб

Аалифбои забони тоҷикӣ, ки 35 ҳарф дорад, ба тартиби зер мебошад:

Аа – а, Бб – бе, Вв – ве, Гг – ге,

Ғғ –ғе, Дд – де, Ее – йе, Ёё – йо,

Жж – жэ, Зз – зе, Ии – и, Ӣӣ – ӣ,

Йй – йот, Кк – ка, Ққ – қе, Лл – ле,

Мм – ме, Нн – не, Оо – о, Пп – пе,

Рр – ре, Сс – се, Тт – те, Уу – у,

Ӯӯ – ӯ, Фф – фе, Хх – хе, Ҳҳ – ҳе,

Чч – че, Ҷҷ – ҷе, Шш – ше, Ъъ – сакта,

Ээ – э, Юю – йу, Яя – йа.

Ҳамрасонӣ кунед (Поделитесь)
Сомона бо шарофати таблиғ фаъол аст